top of page
default_blok_edited.jpg
vab-logo-opengraph.jpg

 

U ontvangt onder andere volgende dienstverlening van VAB reisbijstand bij pech onderweg:

 • Vervangwagen tot 5 personen (geen mobilhome) vanaf vertrek in België, tot het verderzetten van de reis tot 30 dagen.

 • Geen dossierkosten in geval van spoedrepatriëring, repatriëring op vraag van de verhuurder en bij ziekte of lichamelijk ongeschiktheid van de bestuurder.

 • Budget sleepkosten 500 euro

 • Extra verblijfkosten indien uw voertuig of verblijfplaats niet bereikbaar is door bosbrand of zware regenval (overstroming, slijkstromen) tot 125 euro per dag ( max 10 dagen) voor alle inzittenden van de motorhome samen.

 • Extra transportkosten voor het overbrengen van bagage naar uw woonplaats, indien u gedwongen bent een deel achter te laten tot max 250 euro.

 • Indien het voertuig niet binnen de twee werkdagen hersteld kan worden: repatriëring voertuig

 • Gestolen voertuig :VAB zorgt voor de repatriëring van het voertuig ongeacht wanneer het teruggevonden wordt.

De gehele productfiche kan U in bijlage terugvinden.

AXA.png

De Polis Comfort Auto met als waarborg Aansprakelijkheid en Omnium voor verhuur werden onderschreven bij AXA via Ruwelka Verzekeringen. Deze polis is van toepassing bij schade aan het voertuig (niet van toepassing op inboedel, interieur en de luifel) en omvat onderanderen:

 • Brand

 • Diefstal

 • Stormschade

 • Glasbreuk

 • Ongevallen met dieren

 • Eigen schade

De franchise/eigen risico bedraagt 1000€ op de half-integraal modellen en 1250€ op de integraal modellen . Indien er spraken is van een jonge bestuurder hetzij​ tussen 17 tot 24 jaar, hetzij 25 tot 29 jaar en wiens rijbewijs minder dan één jaar voor aanvang van de reis werd afgeleverd zal de huurder een extra borg betalen van 250€.

De details en gehele productfiche kan U in bijlage terugvinden. 

Heb je vragen?

bottom of page